Áo Len


ên gọi chung cho các loại áo làm từ len. Áo len hiện nay có thể làm được từ cotton, sợi tổng hợp…Có một số loại sau:

– Cardigan

– Áo tròng cổ được may kín và không có nút hoặc dây kéo để mở.

Check Also

Where To Buy Cheap Simvastatin | Discount Online Pharmacy Us | baopac.000webhostapp.com

Rating 4.5 stars, based on 253 comments Where To Buy Cheap Simvastatin. Its not that …

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE